Krooning 2011/2012

De School of Media & Design presenteert in deze zevende Krooning de richtingen Advertising, Grafisch ontwerpen, Illustratie, Visuele communicatie, Interieur ontwerpen, Lifestyle & Design, Mode, Audiovisueel ontwerpen, Animatie en Digitale fotografie.

De ontwerpers van deze Krooning wilden inzicht bieden in het netwerk van de Willem de Kooning Academie tijdens en na de studie en gebruikten het idee van locatie als leidend uitgangspunt. Hiermee raken ze aan de kern van de academie; het ontwikkelen van inzichten in de wereld als werkplek.

Dit uit zich in een bijzondere ‘wereldkaart’ (wereldbeeld zo u wil), tevens een mooie samenvatting van de academieperiode. Het wereldbeeld van de alumni van 2012 is nog niet gevormd, wordt nog constant gevoed en vormt daardoor een nieuw beeld, een nieuwe wereld. Dit is een verbeelding van de kern van ieder ontwerperschap; het belang van vrij denken, en je niet te laten beperken door één omgeving, opdrachtgevers, vaste denkbeelden of opvattingen. Het is juist belangrijk je te laten leiden door kansen die jíj waarneemt! Een analyse van de toekomstige werkplekken laat zien dat van de 259 alumni in deze Krooning, er over tien jaar 131 actief zijn in Nederland en 128 daarbuiten. Zij zullen het ‘wereldbeeld’ blijven veranderen, vormgeven en kritisch bevragen. Sommigen bevinden zich in de ‘Golf van Dromers’. Zij zullen ons gaan verbazen, want wellicht vinden ze nieuw land, of nog beter, een nieuw ontwerpersschap.

i.s.m Chayenne van den Brink en José Stolk