Age included

Na het succesvolle symposium ‘Age Included’ werd er besloten de vergaarde kennis in een boek te bundelen. Het creatief collectief StudioKattekwaad van Giselle Segura Gelink en José Stolk kreeg de eer om niet alleen dit boek te ontwerpen maar ook het jaarverslag. Het is een sterk setje geworden waarin beide publicaties een rode kern bevatten waarin de essentie van Music Generations besproken wordt.